Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Osoby zainteresowane Pożyczką Globalną dla "Przedsiębiorczości Akademickiej" udzielaną przez  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami.

 

Dokumenty do pobrania:

Warunki szczegółowe udzielania pożyczek w ramach projektu JEREMIE >>>

Wniosek o Pożyczkę Akademicką >>>

Załącznik 1a. Rachunek zysków i strat dla podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość >>>

Załącznik 1b. Rachunek zysków i strat dla podmiotów prowadzących pełną księgowość >>>

Załącznik 2. Informacja dodatkowa do wniosku o Pożyczkę Akademicką >>>

Załącznik 3. Informacja o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym >>>

Załącznik 4. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis >>>

Załącznik 4.1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis >>>

Załącznik 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis >>>

Załącznik 6. Oświadczenie majątkowe >>>

Załącznik 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu wymogów programu JEREMIE >>>

Załącznik 8a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Wnioskodawca >>>

Załącznik 8b. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Poręczyciel >>>

Załącznik 9. Lista dokumentów wymaganych w związku z ubieganiem się o Pożyczkę Akademicką >>>

 

Gdzie złożyć komplet dokumentów?

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie
ul. Jagiellońska 97
70-435 Szczecin