Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Wymogi formalne

1. Jak długo musi funkcjonować firma, aby otrzymać pożyczkę?

Nie ma ograniczeń dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może także zostać udzielona nowo powstałym przedsiębiorstwom.

 

2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby być mikroprzedsiębiorstwem?

Mikroprzedsiębiorstwo, to podmiot gospodarczy, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników (może także nie zatrudniać żadnej osoby) i jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

 

3. Czy fundacja lub stowarzyszenie może ubiegać się o pożyczkę?

Tak, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

4. Czy osoby z innych uczelni niż Uniwersytet Szczeciński mogą się ubiegać o pożyczkę (w tym studenci uczelni spoza woj. zachodniopomorskiego)?

Tak, osoby z innych uczelni (również spoza woj. zachodniopomorskiego) mogą ubiegać się o pożyczkę. Warunkiem jest prowadzenie działalności lub posiadanie siedziby firmy na terenie woj. zachodniopomorskiego.

 

5. Czy firma musi być zarejestrowana w Szczecinie?

Nie, mikroprzedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego.

 

6. Czy działalność firmy musi być związana z kierunkiem studiów?

Nie, zakres działalności gospodarczej nie musi być związany z kierunkiem studiów.

 

7. Czy są wprowadzone ograniczenia wiekowe dla osób ubiegających się o pożyczkę?

Nie, nie ma takich ograniczeń.

 

8. Czy osoba prawna może starać się pożyczkę?

Tak,  osoba prawna może ubiegać się pożyczkę.

 

9. Czy wszyscy członkowie zarządu (w przypadku osób prawnych np. sp. z o.o.) muszą posiadać status studenta, absolwenta, pracownika naukowego itp.?

Udziałowcy, którzy spełniają wymagania programu tj. posiadają status studenta, absolwenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych lub pracownika naukowego, muszą posiadać większościowe udziały w spółce (np. 51% - wówczas tylko jedna osoba musi posiadać wymagany status związany z przynależnością do środowiska akademickiego).

 

10. Czy pożyczka udzielana jest na zasadach konkursu?

Nie, program „Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej” nie ma charakteru konkursu. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do momentu wyczerpania środków z puli, która pozostaje do dyspozycji Banku tj. 2 mln zł.

 

11. Jakie kryteria będą decydowały o wyborze wniosków, które otrzymają pożyczkę?

O przyznaniu pożyczki decydować będzie spełnienie kryteriów:

  • posiadanie statusu: studenta (studia dzienne, zaoczne), absolwenta (48 miesięcy), doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych (w tym MBA) lub pracownika naukowego,
  • prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa lub posiadania siedziby mikrofirmy na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • posiadanie zdolności kredytowej.

 

12. Czy można wziąć pożyczki u dwóch pośredników finansowych?

Tak, natomiast każda z pożyczek musi zostać przeznaczona na inny cel.

 

13. Czy inny kredyt np. studencki dyskwalifikuje w ubieganiu się o pożyczkę?

Posiadane już zobowiązania nie dyskwalifikują z ubiegania się o pożyczkę, mogą jednak wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej.

 

Cel pożyczki

14. Czy można kupić sprzęt używany?

Tak, można zakupić sprzęt używany.

 

15. Czy pożyczka może zostać udzielona na przeprowadzenie akcji promocyjnej?

Nie, pożyczka może zostać udzielona na zakup środków trwałych np.:

  • Zakup maszyn, urządzeń
  • Zakup środków transportu
  • Zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych
  • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
  • Tworzenie nowych miejsc pracy.

 

16. Czy możliwe jest udzielenie pożyczki na działalność sezonową?

Tak, jednak ocenę planowanego przedsięwzięcia i ryzyko inwestycji przeprowadza Bank.

 

17. Czy pożyczkę można wziąć na remont lokalu, w którym prowadzona jest działalność?

Tak, ze środków pożyczki można m.in. przeprowadzić modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych.

 

18. Czy pożyczka może zostać udzielona na zakup odczynników, materiałów do prowadzenia badań (np. w laboratoriach)?

Tak może, pod warunkiem, że środki będą związane z rozpoczęciem nowej działalności (start-up) lub rozszerzeniem prowadzonej  działalności (nowe PKD).

 

19. Czy trzeba być właścicielem lokalu, którego remont chce się przeprowadzić czy też można go wynajmować?

Nie, nie ma takiego wymogu.

 

20. Czy ze środków pożyczki można zlecić wybudowanie budynku do celów prowadzenia działalności produkcyjno-usługowo-handlowej?

Tak, można zlecić.

 

21. Czy można sprzedać środek trwały zakupiony ze środków pożyczki przed jej spłaceniem?

Nie, nie można.

 

22. W jaki sposób przelewane są pieniądze na konto: po zakupie przedmiotu i okazaniu faktury czy przed zakupem po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku?

Środki przekazywane są przed zakupem (należy tę kwestię ustalić indywidualnie z  Bankiem).

 

Zabezpieczenia

23. Czy wymienione w ofercie sposoby zabezpieczenia muszą występować łącznie czy też jest to uzależnione od przedstawienia wystarczającego zabezpieczenia?

Nie muszą, obligatoryjnie występują: weksel i oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 kpc., reszta jest do uzgodnienia z klientem w zależności od ryzyka określanego przez Bank.

 

24. Czy poręczenie osoby fizycznej jest niezbędne, jeżeli spółka posiada zabezpieczenie w postaci kapitału zakładowego i podda się egzekucji z art. 777 kpc?

Nie, nie jest niezbędne. Forma zabezpieczeń jest do uzgodnienia z klientem w zależności od pomysłu i ryzyka określanego przez Bank.

 

25. W przypadku np. sp. z o.o. weksel wystawiany jest na osobę na sp. z o.o.?

Weksel wystawiany jest na sp. z o.o.

 

Spłata pożyczki

26. Czy w całym okresie spłaty pożyczki trzeba być przedsiębiorcą?

Tak.

 

27. Jak wygląda procedura spłaty pożyczki w przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności?

W momencie  zamknięcia lub zawieszenia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do  całkowitej spłaty pożyczki.

 

28. Czy oprocentowanie na pewno nie wzrośnie?

Oprocentowanie w całym okresie spłaty wynosi 0,00%

 

29. Czy jeżeli wnioskowałem o 75 000 zł muszę wydać pełną kwotę, co w przypadku, gdy zostanie mi np. 25 000 zł?

Kwota winna zostać zwrócona do Banku.

 

30. Czy raty spłaty pożyczki muszą być równe?

Tak,  wynika to z braku oprocentowania.

 

Jeżeli powyżej nie zostały zawarte odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania w zakresie Pożyczki Globalnej dla "Przedsiębiorczości Akademickiej", zachęcamy do ich zadania - tutaj >>>