Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

 •  Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na staż >>>
 • Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta/ki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen 
  w poprzednim roku studiów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających aktywność i doświadczenie zawodowe Kandydata/ki.
 • CV.
Regulamin staży

 

"Staże szansą na praktyczne kompetencje w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking"

 • Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na staż >>>
 • Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta/ki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen w poprzednim roku studiów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających aktywność i doświadczenie zawodowe Kandydata/ki.
 • CV.

Regulamin staży