Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

W imieniu Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu OPEN IT UP w ramach programu Erasmus+. Do zadań instytucji w tym projekcie należy, między innymi, dotarcie z informacją o nim do osób głuchych oraz do osób zaangażowanych w ich kształcenie i rozwój. Ponadto, rezultaty projektu mogą być przydatne dla edukatorów osób dorosłych oraz dla wszystkich tych, którzy rozważają otwarcie własnej działalności gospodarczej. Projekt łączy w sobie materiały do nauki j. angielskiego oraz zagadnienia z dziedziny przedsiębiorczości.

 

Celem projektu „Open IT up” jest poszerzenie i rozwiniecie kompetencji edukatorów pracujących z osobami dorosłymi z grup marginalizowanych, nauczających umiejętności językowych, cyfrowych oraz elementów przedsiębiorczości z efektywnym wykorzystaniem nowych narzędzi i technologii. Projekt jest komplementarny z „Open the Door to Europe” - www.opendoortoeurope.eu ukończonym w 2016.

Obecny projekt ma wzmocnić kompetencje językowe (tym razem podnosząc je do poziomu B1-B2) oraz dostarczyć wiadomości z zakresu przedsiębiorczości, tak aby wyposażyć użytkowników w umiejętności potrzebne im do przekształcenia pomysłów na biznes w odnoszącą sukcesy własną działalność gospodarczą. „Open IT up” zarówno dla edukatorów jak i dla uczących się dorosłych jest szansą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samozatrudnienia. Wyzwanie to wydaje się niemal niemożliwe do osiągnięcia bez podstawowych umiejętności takich jak efektywna praca z tekstami, czy - w świecie globalnej cyfryzacji - kompetencje cyfrowe oraz znajomość podstaw przedsiębiorczości. Więcej >>>

Do oczekiwanych produktów i rezultatów intelektualnych projektu należą:

  •  Webinaria dla edukatorów zawierające narzędzia do nauczania i uczenia się, przede wszystkim narzędzia ICT oraz narzędzia cyfrowe.
  • Materiały video na temat start-upów w Europie zawierające praktyczne i dobrze zilustrowane informacje.
  • Kurs e-learnigowy dla edukatorów i uczących się osób dorosłych „Załóż własną firmę’” w językach: polskim, angielskim, włoskim, bułgarskim, niemieckim, greckim, hiszpańskim i tureckim.
  • Zestaw narzędzi (Tool-KIT) dla edukatorów korzystających z ICT (innowacja, komunikacja, technologia) zawierający materiały podnoszące umiejętności ICT oraz zasoby edukacyjne z dziedziny przedsiębiorczości.

Wszystkie wymienione materiały dostępne będą na platformie internetowej

openitup.eu