Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Drodzy Państwo,
Wolne Państwo Bawarii zaprasza na roczny program stypendialny dla studentów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok akademicki 2019/20 za pośrednictwem BAYHOST. Absolwenci z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy kwalifikują się do złożenia wniosku.

Stypendia są przeznaczone na finansowanie studiów podyplomowych (tj. Programów magisterskich) i doktoratów na uniwersytetach w Bawarii. Stypendia roczne można przedłużyć dwukrotnie do 3 lat; stypendium wynosi 735, - € miesięcznie. Można również sfinansować roczne staże w Bawarii w ramach studiów doktoranckich w kraju ojczystym.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej BAYHOST:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
Termin składania zgłoszeń po raz pierwszy upływa 1 grudnia 2018 r. (Data otrzymania maila!).

Katrin Döppe

Programy stypendialne BAYHOST