Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Od lipca realizowana jest I edycja programu „Staż u Wojewody” w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW). Ze względu na dodatkowe wolne miejsca we wrześniu i październiku rusza kolejna rekrutacja od dnia 29 sierpnia do 9 września br. Cel organizacji stażu to możliwość rozwoju kompetencji społecznych i zdobycie wiedzy w obszarze administracji publicznej dla osób rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy.

1. Program skierowany jest do pełnoletnich absolwentów szkół średnich, którzy nie ukończyli 24 lat i posiadają polskie obywatelstwo.

2. O programie:

  • staż odbywa się w następujących komórkach organizacyjnych MUW:
  • Wydział Spraw Cudzoziemców,
  • Wydział Polityki Społecznej,
  • Wydział Infrastruktury,
  • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości,
  • Biuro Kadr i Obsługi Prawnej;

czas trwania stażu: 150 godzin zegarowych w miesiącu;
staż jest płatny: 2 100 zł brutto (w ramach umowy zlecenia);
o zakwalifikowaniu do programu decyduje prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

3. Staż będzie realizowany w ramach ramowego programu stażu. Oferty staży w poszczególnych wydziałach dostępne są tutaj.

4. Rekrutacja:
Formularz aplikacyjny przyjęcia na staż wraz z Zasadami organizacji stażu zawodowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie dostępny jest tutaj.

5. Zaświadczenie:
Na zakończenie programu stażysta otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu oraz ewentualny list referencyjny.

6. Kontakt:
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem msleszynska@mazowieckie.pl lub telefonicznego pod numerem (22) 695-63-97.