Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Informujemy, że druga edycja Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie odbędzie się w dniach 21-24 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,
W tym roku przygotowujemy urozmaicony program i mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie interesujące propozycje.

W środę 21 listopada odbędzie się Konferencja Współpracy oraz Giełda Kooperacji. Konferencja poświęcona będzie przede wszystkim formom współpracy na rzecz rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina i tematyce finansowania polsko-niemieckich projektów współpracy. W ramach Giełdy Kooperacji przedstawiciele polskich i niemieckich firm i instytucji będą mogli wziąć udział w spotkaniach B2B o ciekawej i skutecznej formule.

Polsko-niemieckie Forum Przedsiębiorców pt. „Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku” przygotowane przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Szczecinie wypełni drugi dzień wydarzenia.

23 listopada zespół projektu „Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli” poprowadzi spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń dotyczących codzienności obywateli mieszkających w regionie transgranicznym.
Sobota 24 listopada to dzień warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”.
Serdecznie zachęcamy do rezerwacji tego terminu w swoich kalendarzach. Już wkrótce zostaną rozesłane zaproszenia wraz z programem oraz informacje dotyczące sposobu rejestracji na poszczególne wydarzenia w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Z poważaniem
Organizatorzy

Wersja niemiecko-języczna:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie informieren, dass die 2. Deutsch-Polnischen Kooperationstage in Szczecin am 21.-24. November 2018 stattfinden werden.
Dieses Jahr bereiten wir für Sie ein vielfältiges Programm vor und hoffen, dass jeder von Ihnen interessante Vorschläge für sich findet.

Am 21. November (Mittwoch) findet die Konferenz der Zusammenarbeit und die Kooperationsbörse statt. Die Konferenz wird vor allem den Formen der Zusammenarbeit für die Entwicklung der Grenzüberschreitenden Metropolregion Stettin und den Fragen der Finanzierung von deutsch-polnischen Kooperationsprojekten gewidmet. Im Rahmen der Kooperationsbörse werden Vertreter der deutschen und polnischen Unternehmen und Institutionen an den B2B-Gesprächen teilnehmen können.
Das Deutsch-Polnische Unternehmerforum „Entwicklung interkultureller Kompetenzen auf einem grenzüberschreitenden Gebiet“ , das vom Service- und Beratungszentrum der Euroregion Pomerania in Szczecin vorbereitet wird, füllt den zweiten Tag des Events aus.

Am 23. November wird vom Projektteam „Kontakt- und Beratungszentrum für deutsche und polnische Bürger“ ein Treffen geleitet mit dem Ziel, Erfahrungen auszutauschen, die den Alltag der im Grenzgebiet lebenden Bürger betreffen.
Am Samstag den 24. November werden Workhops für deutsche und polnische Lehrer im Rahmen des Interreg-Projekts „Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss – der Schlüssel zur Kommunikation in der Euroregion Pomerania“ stattfinden.
Wir bitten Sie, sich diesen Termin in Ihren Terminkalendern vorzumerken. Bald werden Einladungen samt Veranstaltungsprogramm sowie Informationen zur Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen während der Deutsch-Polnischen Kooperationstage versandt.

Mit freundlichen Grüßen
Das Organisationsteam