Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Szanowni Państwo,

w imieniu zespołu badawczego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prowadzącego badania dotyczące losów absolwentek i absolwentów kierunków ekonomicznych, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej pod załączonym linkiem: 

http://absolwenci.badanie.net/

 

Celem  badania jest zebranie danych oraz opinii na temat losów absolwentek i absolwentów studiów ekonomicznych II stopnia z lat 2014-2016, a także poznanie opinii o ukończonym programie, oczekiwaniom absolwentów oraz ich kariery zawodowej. 

 
Przekazane informacje, opinie i komentarze pomogą badaczom bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programu kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia, wejściem na rynek pracy oraz przebiegiem i rezultatami kariery zawodowej, a także związki pomiędzy sytuacją ekonomiczną a rodzinną. Wyniki badania stanowić będą cenne źródło wniosków towarzyszących ocenie dydaktyki, warunków studiowania i pracy absolwentek oraz absolwentów kierunków ekonomicznych. 


Mamy nadzieję, że nasza prośba o uczestnictwo w badaniach spotka się z Pani/Pana zrozumieniem i życzliwym przyjęciem. Ankieta jest anonimowa, a wszystkie jednostkowe odpowiedzi traktowane są jako materiał o charakterze poufnym. Wyniki badania będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut.