Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO US
zaprasza na bezpłatny*
intensywny kurs wyrównujący poziom
języka angielskiego z A2 na B1
dla studentów US
(*zgodnie z regulaminem)

„Kurs jest organizowany z inicjatywy Działu Spraw Międzynarodowych i jest finansowany ze środków programu Erasmus+”

Kurs organizowany jest na podstawie zasad współpracy między Działem Spraw Międzynarodowych oraz Akademickim Centrum Kształcenia Językowego.

Finansowanie: środki na organizację wymiany (OS) z programu Erasmus+, Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego: kraje programu

w roku akademickim 2018/2019.”

 

Czas trwania kursu:

 01.04.2019 r. – 07.06.2019 r.

 Miejsce spotkań:

 ul. Wawrzyniaka 15, 70 -393 Szczecin

  Poziom językowy grupy:

 wyrównanie poziomu z A2 na B1

 Wymagania wstępne: 

 poziom A2

 Godziny i terminy spotkań:

 Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych – 16 spotkań

Zajęcia zaplanowane są na:  

WTOREK godz.15:00- 16:30

CZWARTEK godz.15:00- 17:15

 

Charakterystyka kursu:

Kurs kierowany jest dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Celem intensywnego kursu jest podniesienie poziomu języka angielskiego z A2 na B1. Nauka stawiać będzie na rozwijanie wszystkich kompetencji językowych takich jak reading, listening, writing, speaking.
Akademickie Centrum Kształcenie Językowego US przyjmuje formularze zgłoszeniowe od 11.03.2019r. do 25.03.2019r.

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy: ackj@univ.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2019 r. Każde zgłoszenie e-mail zostanie potwierdzone odpowiedzią zwrotną, w przypadku braku odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny.

Pierwszeństwo mają studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w r. a. 2019/20, którzy poddali się weryfikacji językowej w dniach 18-22 marca 2019r. , osiągając poziom A2.

Dla pozostałych zainteresowanych studentów o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłynięcia formularza zgłoszeniowego. Poziom językowy kursanta musi być poziomem A2 i jest deklarowany na formularzu przez kandydata po wykonaniu testu on-line zamieszczonego na stronie https://learnenglish.britishcouncil.org/content 

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie również na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych oraz na stronie głównej US w zakładce aktualności. Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres mailowy koordynatora: ackj@univ.szczecin.pl lub telefon ( 091) 444 38 14.

Formularz zgłoszeniowy
harmonogram
Regulamin kursu