Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. powstały w wyniku przekształcenia z dniem 1 stycznia 2009 r. zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, wstępując we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu. Dzięki nieprzerwanej pracy nad poprawą jakości, inwestowaniem w rozwój, tabor tramwajowy oraz wykwalifikowaną kadrę jesteśmy w stanie zaoferować komfortowy i bezpieczny transport na najwyższym możliwym poziomie. Nasze tramwaje jeżdżąc po liczących blisko 110 km trasach przewożą ponad 65 mln pasażerów rocznie.

TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SPÓŁKA Z O.O.  

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY

W DZIALE TECHNICZNO - INWESTYCYJNYM

 Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych,
 • udział w przeglądach,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót,
 • kontrola jakości stosowanych materiałów,
 • udział w odbiorach robót budowlanych,
 • kontrola realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • współudział w przygotowaniu dokumentacji,
 • współudział w sporządzaniu planu remontów i inwestycji,
 • współpraca z pracownikami jednostek organizacyjnych Spółki.

Od kandydatów oczekujemy:

 • podstawowej wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • znajomości Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych,
 • praktycznej znajomości programów MS Word, MS Excel, Autocad,
 • posiadania uprawnień budowlanych do projektowania i wykonawstwa (w branży drogowej lub elektroenergetycznej),
 • zdolności współdziałania z innymi ludźmi,
 • umiejętności organizowania swojej pracy i ustalania priorytetów,
 • sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • zaangażowania i odpowiedzialności.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dostęp do ubezpieczenia na życie,
 • możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w firmie z tradycjami w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (podanie i CV)

do dnia 06.03.2018 r. na adres kadry@ts.szczecin.pl (z dopiskiem w tytule wiadomości: IT/03/2018).