Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

IJGD (internationale Jugendgemeinschsaftsdienst) organizuje od kilku lat program wolontariatu długoterminowego  „Wolontarystyczny Rok Socjalny”  w obszarze pracy socjalnej i pedagogiki w Niemczech. Projekt skierowany jest dla pełnoletnich osób uczących się, studentów lub absolwentów od 18 do 26 roku życia, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, poznać nowe instrumenty i metody pracy, pozyskać międzynarodowe doświadczenie zawodowe oraz podnieść swoje kompetencje językowe. Ważnym elementem projektu jest wzbogacenie kompetencji zawodowych i wzmocnienie szans młodych ludzi na rynku pracy w Polsce.

 

Internationale Jugendgemeinschadtsdienste e. V.
(Międzynarodowa Organizacja Młodzieżowa)

Zaprasza do udziału w  Wolontarystycznym Roku Socjalnym (FSJ), który odbywa się w Niemczech! Idea programu nakierowana jest na kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i wzmacnianie młodych osob na rynku pracy w Polsce.

Wolontariat rozpoczyna się od września każdego roku i trwa 12 miesięcy. Skierowany jest do młodych ludzi do 26 roku życia, którzy chcą zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe, stać się niezależnym, poznać nowych ludzi i zbierać doświadczenia międzynarodowe!

Wolontariusz w trakcie pracy wolontarystycznej ma zapewnione zakwaterowanie, miesięczne kieszonkowe (165€), pieniądze na wyżywienie (241€), świadczenia socjalne (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne), odbywa 5 seminariów tematycznych w ciągu roku, ma również prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Wolontarystyczny Rok Socjalny można odbywać w organizacjach socjalnych m.in.: warsztatach i szkołach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, przedszkolach, szkołach, świetlicach terapeutycznych, organizacjach dla dzieci i młodzieży, centrach i dziennych placowkach dla osób starszych. Każdemu z uczestników, zgodnie z jego zainteresowaniami, wybierane jest miejsce pracy na terenie Niedersachsen (Dolnej Saksonii).


Rok przygody- doświadczenie zawodowe- doskonalenie umiejętności językowych- znajomości międzynarodowe-obywatelstwo europejskie-zabawa-podróże-warsztaty!

Wiecej informacji znajdziesz na naszym facebooku: https://www.facebook.com/wolontariatWniemczech/

Kontakt do koordynatora:  
Monika Chypcińska
E-Mail: monika.chypcinska@ijgd.de
Tel.: +49 5121 20 661 38