Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Redakcja czasopisma Open Archaeology poszukuje kandydatów na stanowisko Assistant Editor. Open Archaeology, publikowane przez wydawnictwo De Gruyter jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym archeologii.

 

 

 

 

Zadania na stanowisku Assistant Editor:

 1. Budowanie baz kontaktowych z wykorzystaniem MS Excel
 2. Śledzenie informacji o najważniejszych konferencjach z zakresu archeologii
 3. Badanie rynku wydawnictw naukowych

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Assistant Editor:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego (umiejętność zrozumienia treści na stronach internetowych uczelni, zdolność do streszczania czytanych informacji)
 2. Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 3. Umiejętność wyszukiwania informacji w internecie i weryfikacji źródeł ich pochodzenia
 4. Ogólna znajomość zagadnień z dziedziny archeologii
 5. Umiejętność planowania czasu pracy i samodyscyplina w realizacji zadań
 6. Dostępność minimum 4 godzin tygodniowo (możliwość dostosowania wymiaru godzin i czasu do indywidualnych potrzeb)
 7. Doświadczenie redakcyjne lub wydawnicze nie jest wymagane

Korzyści z pracy jako Assistant Editor:

 1. Praca u jednego z liderów branży wydawnictw naukowych
 2. Pogłębienie wiedzy na temat obsługi MS Excel w zakresie tworzenia baz danych i ich analizy
 3. Poznanie zasad funkcjonowania i czynny udział w działaniach redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego
 4. Praca zdalna w dowolnym miejscu z dostępem do internetu w wymiarze godzin dogodnym dla Kandydata
 5. Certyfikat potwierdzający współpracę (na życzenie, po wykonaniu powierzonych zadań)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (obydwa dokumenty w języku angielskim) na adres katarzyna.michalak@degruyteropen.com z tematem listu „Open Archaeology/Assistant Editor”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się przez Skype.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.)".

 

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Michalak

Managing Editor, Open Access History & Archaeology

DE GRUYTER

katarzyna.michalak@degruyteropen.com