Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Digital Investment Support sp. z o.o. poszukuje osób na bezpłatne praktyki zainteresowanych rynkiem finansowym i inwestycjami giełdowymi, chętnych do nauki i poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie. 

Od kandydatów oczekuje się wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych i umiejętności pracy w zespole. Mile widziana jest również podstawowa znajomość analizy fundamentalnej, technicznej oraz portfelowej. 

Dokumenty zgłoszeniowe Kandydata/ki na praktyki należy wysłać na adres: abk@usz.edu.pl  

  • formularz zgłoszeniowy >>
  • CV
  • zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego lub kserokopia legitymacji studenckiej

 

Po odbyciu trzymiesięcznych praktyk istnieje możliwość zatrudnienia w elastycznym czasie pracy.