Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct (PIE ED) - Szczecin jest prowadzony przez Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i funkcjonuje od początku 2013 r.

PIE ED daje mieszkańcom Szczecina oraz regionu Pomorza Zachodniego szansę na korzystanie z bezpłatnych usług europejskiej sieci Europe Direct będącej swoistym łącznikiem obywateli z instytucjami europejskimi.

 Do zadań Punktu należy integracja Polski z Unią Europejską.

Nasze główne działania oscylują wokół zagadnień dotyczących młodzieży, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz obszaru Morza Bałtyckiego.

Punkt realizuje swoją misję przez:

  • działalność edukacyjną - organizację lekcji europejskich skierowanych do uczniów na wszystkich szczeblach edukacji;
  • konsultacje i doradztwo - w zakresie prawodawstwa europejskiego, funduszy europejskich, możliwości uzyskania pracy, odbycia studiów, stypendium czy wolontariatu w państwach członkowskich i w każdym innym zakresie związanym z Unią Europejską;
  • organizację wydarzeń promujących Unię Europejską i poszczególne jej elementy: gospodarkę, kulturę, środowisko, szkolnictwo, prawodawstwo; prowadzenie biblioteczki europejskiej – bezpłatnie udostępniamy publikacje o tematyce europejskiej;
  • wydawanie biuletynu europejskiego w formie elektronicznej – mającego na celu przybliżenie działań europejskich w regionie i w całości Unii.

 

Nazwa pracodawcy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin
Adres

ul. Piłsudskiego 40-42
70-421 Szczecin

pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy)
Telefon / fax 91 421 12 61
Adres e-mail europedirect-szczecin@wzp.pl 
Strona www

www.europedirect-szczecin.eu 

www.facebook.pl/edszczecin 

Działy / stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę / staż / pracę

- Staż z Powiatowego Urzędu Pracy

- Wolontariat