Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. jako Spółka powstała z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin, skupia swoje działania na aktywnym wspieraniu zarówno przedsiębiorczości i samozatrudnienia jak i konkurencyjności regionalnego biznesu. Fundamentalną działalność Spółki stanowią poręczenia na zabezpieczenie kredytów bądź pożyczek zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych lub/i prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz w gminach bezpośrednio z nią graniczących. Przedmiotowe wsparcie, poprzez optymalizowanie możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, stymuluje rozwój gospodarczy Naszego Regionu, prowadząc tym samym do umocnienia jego pozycji w skali całego kraju.


Ponadto ARMS Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnej gospodarki oraz chcąc wpłynąć na poprawę warunków funkcjonowania lokalnej przedsiębiorczości, rozszerzyło spektrum świadczonych dotychczas usług o czynności składające się na kompleksowe wsparcie w sferze społeczno-gospodarczej całego Obszaru Metropolitalnego. Proponowana aktywność będzie skupiała się w obrębie następujących ram działania:
1)Stworzenie oferty terenów inwestycyjnych,
2)wsparcie dla biznesu,
3)stworzenie strefy inwestora,
4)doradztwo i organizacja szkoleń,
5)promocja gospodarcza regionu.

Nazwa pracodawcy

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Adres

ul. Niemierzyńska 17A; 71-441 Szczecin

Tel.

91 333 97 71

Adres e-mail

sekretariat@arms-szczecin.eu 

Strona www

www.arms-szczecin.eu 

Działy / stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę / staż / pracę
  • Księgowość
  • Obsługa biura
  • Zarządzanie terenami inwestycyjnymi
  • Centrum informacji biznesu
  • Promocja i Marketing
  • Poręczenia kredytowe