Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.jest spółką akcyjną, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celami statutowymi Agencji jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom.


ZARR S.A. - na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej. Jako Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju zarządza środkami zwrotnymi w ramach Inicjatyw JEREMIE i JESSICA.
Realizuje także własne projekty współfinansowane ze środków UE, w ostatnim okresie np. Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP Działanie 6.1 RPO WZ 2014-2020.

 

Nazwa pracodawcy Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
Telefon 91 488 24 88
Adres e-mail zarzad@zarr.com.pl 
Strona www www.zarr.com.pl 
Działy / stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę / staż / pracę Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju, Wydział Funduszy Europejskich