Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Prowadzisz firmę i potrzebujesz pieniędzy na jej rozwój?

Nie chcesz płacić odsetek?

 

Jeśli tak, to Pożyczka Globalna jest dla Ciebie!

 

 

 

Pożyczka Globalna dla "Przedsiębiorczości Akademickiej" Banku Gospodarstwa Krajowego będącego Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach RPO WZP 2007-2013  przeznaczona jest na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw, którą prowadzą:

 • Studenci (studia dzienne, zaoczne)
 • Absolwenci (48 miesięcy)
 • Doktoranci
 • Słuchacze studiów podyplomowych
 • Pracownicy naukowi.

Mikroprzedsiębiorstwa muszą  prowadzić działalność lub posiadać swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 Oferta

 • Kwota maks. 75 000 zł
 • Okres spłaty maks. 72 miesiące (6 lat)
 • 0% wkładu własnego
 • Oprocentowanie w całym okresie spłaty wynosi 0,00 %
 • Brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
 • Pomoc w wypełnieniu dokumentów

Cel pożyczki

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych np.:

 • Zakup maszyn, urządzeń  itp.
 • Zakup środków transportu
 • Zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych
 • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
 • Tworzenie nowych miejsc pracy

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:

 • refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 Proponowane formy zabezpieczenia

 • Weksel "in blanco"
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 kpc.
 • Poręczenie cywilne co najmniej jednej osoby fizycznej
 • Zastaw rejestrowy
 • Przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia tych rzeczy

Dlaczego warto ???

 • Zero opłat za rozpatrzenie i uruchomienie pożyczki
 • Brak oprocentowania w całym okresie spłaty
 • Oddajesz tylko kapitał
 • Pomoc w wypełnieniu dokumentów
 • Szansa na rozwój i realizację marzeń

Kto udziela pożyczki ???

 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie
 • Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Gdzie się zgłosić ???

Punkt informacyjny oraz możliwość uzyskania pomocy:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US / Akademickie Biuro Karier US

ul. Cukrowa 12, pok. 235, Szczecin

e-mail:  inkubator@univ.szczecin.pl, tel. 91 444 37 03

poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 14:00

 

Wniosek o pożyczkę (i załączniki) udzielaną przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie do pobrania tutaj >>>

 

Często zadawane pytania - FAQ >>>