Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

  • Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na staż >>>
  • Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta/ki Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen w poprzednim roku studiów.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających aktywność i doświadczenie zawodowe Kandydata/ki.
  • CV.

Regulamin staży