Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Proces Design Thinking składa się z pięciu elementów:

 1. zdefiniowanie potrzeb i celów użytkownika (użytkownikiem najczęściej jest klient, pracownik, menedżer, właściciel).
 2. zdefiniowanie problemu, który  należy rozwiązać.
 3. generowania rozwiązań.
 4. wybór jednego lub kilku rozwiązań
 5. testowanie i ocena  nowego rozwiązania i ocena.

W  projekcie przewiduje się, że Państwo pozwolą Stażyście/tce na zrealizowanie minimum jednego etapu.

Planowany program stażu powinien uwzględniać zadania związane z Design Thinking np.:

 1. Zdefiniowanie problemu (należy określić jakiego problemu np. w łańcuchu dostaw) przy wykorzystaniu metody DT,
 2. Projektowanie  innowacyjnych rozwiązań w obszarze (należy określić w jakim, np. usprawniania procesów księgowych) przy wykorzystaniu metody DT,
 3. Projektowanie kreatywne (należy określić czego? np.  strategii marketingowej),
 4. Zdefiniowanie innowacyjnego i kreatywnego rozwiązywania problemów (należy określić w jakim obszarze) zgodnie z metodyką DT,
 5. Testowanie innowacyjnych rozwiązań (należy określić w jakim obszarze) zgodnie z metodyką DT,
 6. Kreatywność,
 7. Innowacyjność,
 8. Twórczość.

 

 

Szczegóły związane z realizacją staży w ramach projektu: