Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Zapytanie ofertowe - fotobudka

Uniwersytet Szczeciński, z siedzibą przy Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami ogłasza zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajęcia fotobudki z obsługą w  ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY”, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17 – 00.

Szczegóły >>>

UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY

Ogólnouczelniany projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został oceniony pozytywnie w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I, dzięki czemu uczelnia na swoje działania otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 549 171,00 zł.  Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na US oraz wzrost prestiżu uczelni wśród krajowych i światowych uniwersytetów poprzez realizację 4 - letniego Zintegrowanego Programu Uczelni opracowanego i dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych.